logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Pravilnik

Obaveze školice sporta

 • Da treninge vode stručna i osposobljena lica za rad sa djecom.
 • Da se treninzi organizuju u dogovorenim terminima.
 • Da se sa puno pažnje i posvećenosti brine o svakom polazniku,
  sa ciljem da u njemu razviju ljubav prema sportu i
  potrebu za fizičkom aktivnošću.
 • Da se sistematski vrše testiranja motoričkih sposobnosti
  u cilju praćenja napretka dece.

Ubaveze roditelja.

 • Biti u prisustvu djeteta prije početka i nakon završetka treninga.
 • Redovno do 10. u mjesecu plaćati mjesečnu članarinu.
 • Roditeljima nije dozvoljeno da posmatraju časove jer odvlače pažnju svoje ali i druge djece i tako negativno utiču na produktivnost časa, ali što je još važnije na bezbjednost djece, pogotovo pri izvodjenju zahtjevnih gimnastičkih elemenata.
 • U slučaju da dijete želi da prestane da trenira potrebno je odmah obavijestiti trenera
 • U slučaju bolesti obavezno obavijestiti trenera.
 • Komunikacija sa trenerima za vrijeme časa nije poželjna, a ulazak u salu za vježbanje je zabranjen.